Visuaalisen viestinnän työkaluja, 3 op - TOO8LS111