Projektinhallinta ja Excel työelämässä, 3 op - TOO8LH104