Excel operatiivisen laskennan apuvälineenä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla, 3 op - TIG8RH027