Opinnäytetyön suunnitelma ja menetelmät, 5 op - THE7LS201