Tutkimus- ja kehittämismenetelmät, 5 op - THE7KJ201A