Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus, 3 op - SWE8LH104