Svenska i hotell, restaurang och turismbranchen (intensive), 5 op - SWE8HA005