Vaatimusmäärittely ja vaatimuslähtöinen testaus, 5 op - SWD8TN001