Tietokannan suunnittelu ja toteutus, 5 op - SWD4TN025