Ohjelmistokehityksen teknologioita, 5 op - SWD4TN023