Strategiatyön ajankohtaisia suuntauksia, 5 op - STR4HM006