Vastuullisen tapahtuman suunnittelu ja tuottaminen (projekti), 5 op - SER012AS2A