Ennakoiva liikkeenjohto elämystaloudessa, 5 op - SER002RE1A