Osallistuminen Best Seller Competition -myyntikilpailuun, 1 op - SEL8LZ002