Asiakassuhteiden ja myynnin ajankohtaisia suuntauksia, 5 op - SAL4HM005