Försäljning och marknadsföring 2, 5 op - SAL2VM202