Försäljning och marknadsföring 1, 5 op - SAL2VM201