Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus, 3 op - RUS8LH101