Ruokapalvelut matkailuliiketoiminnan osana, 2 op - RES8PO035