Strateginen henkilöstöjohtaminen, 5 op - REG3RY006