Service design ja tuotekehitys palvelutuotteissa, 10 op - REG3RY003