Monialaprojekti (Liiketoiminta ja ICT), 10 op - PRO4TN005