Monialaprojekti (ICT-infrastruktuurit), 10 op - PRO4TN004