Monialaprojekti (Digitaaliset palvelut), 10 op - PRO4TN003