Puolustusvoimien johtajakoulutus AUK/RUK, 5 op - OTH8LH008