Kiertotalouden ja ympäristövaikutusten johtaminen, 5 op - OTH8HM017