Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta, 5 op - OTH8HM006