AMK-opiskelutaidot väyläopiskelijoille, 2 op - OTH8HA400