Akateemiset viestintä- ja oppimistaidot, 5 op - ORI8PO801