AMK-opiskeluvalmiuksien kehittäminen, 5 op - MON8HH002