Tarinankerronta visuaalisen viestinnän muotoilussa, 5 op - MAR014AS3A