Elämyksellisen tilan suunnittelu, 5 op - MAR009AS3A