Projektiassistenttina toimiminen, 3 op - LEA8LS040