Vastuullinen henkilöstöjohtaminen jatkuvassa muutoksessa, 5 op - LEA8LH120