Osallisuuden edistäminen työpaikoilla, 5 op - LEA8LH111