Palkka-asiantuntijana työelämässä, 5 op - LEA8LH104