Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus, 5 op - LEA4LH104B