HR työnantajan ja henkilöstön edustajana, 5 op - LEA4LH101B