Strategisen henkilöstöjohtamisen keskeisiä suuntauksia, 5 op - LEA4HM012