Johtajuuden ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia suuntauksia, 5 op - LEA4HM007