Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, 5 op - LEA3LH101C