Innovativ företagsamhet och finansiering, 5 op - LEA2VM2202