Strategisk utveckling av inköp och försäljning, 5 op - LEA2VM2201