Matkailuliiketoiminnan esimiestyö ja toimiva työyhteisö, 5 op - LEA2RL001