Strateginen myynnin ja oston kehittäminen, 5 op - LEA2LP2201