Strategiatyö ja henkilöstöjohtaminen hotelli-, ravintola- ja matkailualalla, 5 op - LEA2HA003