Yrityksen hallinnon ja johtamisen juridiikka, 3 op - LAW8LH108