Pankki- ja rahoitusalan oikeutta, 5 op - LAW8LH104