Yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet, 5 op - LAW8LH102