Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö, 5 op - JOU8YJ110